الک‌های آزمایشگاهی با فریم پلاستیکی و توری استیل به قطر 8 اینچ

الک‌های آزمایشگاهی با فریم پلاستیکی و توری استیل به قطر 8 اینچ

 

 

ASTM E11

EN 933-1, 933-2

BS 882, 812:103.1

الک‌های آزمایشگاهی آزمون با فریم پلاستیکی و توری استینلس استیل با کیفیت بالا تولید ‌می‌شود.

 کد PLS 100  : الک‌های آزمایشگاهی با بدنه پلاستیکی  ABS با فریم “8 – سری 15 عددی

جدول مربوط الک آزمایشگاهی با فریم پستیکی و توری استیل 8 اینچ

 

 

Aperture size (mm) Mesh No. Frame 8″-203mm
Code
0.037 400 PLS 151
0.045 325 PLS 150
0.053 270 PLS 149
0.063 230 PLS 148
0.075 200 PLS 147
0.09 170 PLS 146
0.106 140 PLS 145
0.125 120 PLS 144
0.15 100 PLS 143
0.18 80 PLS 142
0.212 70 PLS 141
0.25 60 PLS 140
0.3 50 PLS 139
0.355 45 PLS 138
0.42 40 PLS 137
0.5 35 PLS 136
0.6 30 PLS 135
0.71 25 PLS 134
0.84 20 PLS 133
1 18 PLS 132
1.2 16 PLS 131
1.4 14 PLS 130
1.7 12 PLS 129
2 10 PLS 128
2.36 8 PLS 127
2.8 7 PLS 126
3.35 6 PLS 125
4 5 PLS 124
4.75 4 PLS 123
6.35 1/4 PLS 121
8 5/16 PLS 117
9.51 3/8 PLS 118
11.2 7/16 PLS 115
12.7 1/2 PLS 116
16 5/8 PLS 114
19 3/4 PLS 113
22.6 7/8 PLS 112
25.4 1 PLS 111
31.5 1, 1/4 PLS 109
38.1 1, 1/2 PLS 108
44.8 1, 3/4 PLS 107
50.8 2 PLS 106
63.5 2, 1/2 PLS 104
76.2 3 PLS 103
89 3, 1/2 PLS 102
101.6 4 PLS 101
126 5